QLCL IOS

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN PHÙ MỸ

CÔNG BỐ PHÙ HỢP THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số  10836 /QĐ-UBND ngày  22 /12/2014

                                         của UBND huyện Phù Mỹ)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. Lĩnh vực Tôn giáo

 

01

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện.

 

02

Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

03

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo trong phạm vi một huyện

 

04

Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện

 

05

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

 

06

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một huyện

 

II. Lĩnh vực thi đua khen thưởng

 

01

Giấy khen của Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

02

Giấy khen của Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện về thành tích đột xuất

 

III. Lĩnh vực Thương mại

 

01

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu.

 

02

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

 

03

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

 

04

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

 

05

Cấp mới, cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá.

 

06

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá.

 

07

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác).

 

IV. Lĩnh vực: Xây dựng - Quản lý đô thị

 

01

Cấp giấy phép xây dựng bao gồm: cấp giấy phép xây dựng mới, cải tạo sửa chữa công trình cấp IV trên địa bàn huyện.

 

02

Cấp giấy phép xây dựng bao gồm: cấp giấy phép xây dựng mới, cải tạo sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại các thị trấn, nhà ở dọc theo tuyến Quốc lộ 1A trên địa bàn huyện

 

03

Cấp giấy phép xây dựng tạm

 

04

Gia hạn giấy phép xây dựng

 

05

Điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng

 

06

Cấp giấy phép đào vỉa hè (các tuyến đường do huyện quản lý)

 

07

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng

 

08

Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng

 

V. Lĩnh vực tư pháp

 

01

Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

 

02

Bổ sung hộ tịch

 

03

Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

 

04

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

 

05

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

 

06

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ.

 

07

Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

 

08

Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở tại các đô thị thuộc huyện

 

09

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ.

 

VI. Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

 

01

Tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã

 

02

Giải thể Hợp tác xã

 

03

Thẩm định hồ sơ thiết kế các công trình thủy lợi

 

04

Ra quyết định cấp bù số tiền do thực hiện miễn thủy lợi phí

 

VII. Lĩnh vực văn hóa - thông tin

 

01

Cấp giấy phép hoạt động Karaoke

 

02

Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke

 

03

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Internet

 

VIII. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh

 

01

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể

 

02

Cấp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể

 

03

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (do mất, hư hỏng)

 

04

Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cá thể

 

05

Cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho hợp tác xã

 

06

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hợp tác xã

 

07

Đăng ký thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh

 

08

Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã chia tách

 

09

Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã hợp nhất

 

10

Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã sáp nhập

 

11

Tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã

 

12

Giải thể Hợp tác xã

 

IX. Lĩnh vực người có công

 

01

Trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

 

02

Trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng tám năm 1945.

 

03

Thủ tục công nhận liệt sỹ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ

 

04

Trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

05

Trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

 

06

Trợ cấp hàng tháng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (Gọi chung là thương binh)

 

07

Trợ cấp hàng tháng người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

 

08

Trợ cấp một lần người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

 

09

Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.

 

10

Trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng.

 

11

Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.

 

12

Trợ cấp hàng tháng tuất đối với thân nhân người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần.

 

13

Quyết định trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước (Đối tượng thuộc các cơ quan dân chính Đảng đến ngày 30/4/1975).

 

14

Cấp sổ và chế độ giải quyết mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình.

 

15

Cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

 

16

Cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sỹ

 

17

Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ

 

18

Giải quyết chế độ quy tập mộ liệt sỹ tại gia đình

 

19

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

 

20

Cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

 

21

Tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm chăm sóc Người có công

 

22

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công với cách mạng

 

23

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng của liệt sỹ tái giá

 

24

Giải quyết chế độ hỗ trợ tu sửa nhà ở hộ gia đình đối với người có công với cách mạng

 

25

Giải quyết chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng

 

26

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong

 

X. Lĩnh vực bảo trợ xã hội

 

01

Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh

 

02

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh

 

03

Giải quyết chế độ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

 

04

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội

 

05

Tiếp nhận đối tượng tâm thần vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn

 

06

Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người cao tuổi trở lên thuộc hộ gia đình nghèo, người từ 80 tuổi trở lên

 

07

Xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với Gia đình có 2 người tàn tật trở lên, người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ

 

08

Xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

 

09

Xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đáng nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang học văn hóa, học nghề

 

10

Xin hỗ trợ mai táng phí đối với đối tượng bảo trợ xã hội

 

11

Xin hưởng trợ cấp xã hội đối với người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động, thuộc diện hộ nghèo

 

12

Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người tâm thần mãn tính

 

13

Xin hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất

 

14

Điều chỉnh mức trợ cấp, chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội

 

15

Tiếp nhận hồ sơ đối tượng xã hội chuyển từ nơi khác đến

 

16

Bảo vệ quyền lợi trẻ em bị xâm hại

 

17

Hỗ trợ hoạt động văn hóa vui chơi và thể thao trẻ em

 

18

Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em suy dinh dưỡng nặng

 

19

Hướng dẫn và giới thiệu việc làm

 

XI. Lĩnh vực giải quyết đơn thư kiếu nại tố cáo

 

01

Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo

 

XII. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo

 

01

Công nhận và cấp bằng THCS

 

02

Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục THCS

 

XIII. Lĩnh vực tài nguyên môi trường

 

01

Cấp giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở

 

02

Cấp giấy chứng nhận QSDĐ

 

04

Chuyển mục đích sử dụng đất với trường hợp không phải xin phép

 

05

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân

 

06

Cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSDĐ

 

07

Đăng ký chuyển hình thức thuê đất sang gía đất có thu tiền sử dụng đất

 

08

Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, do sạt lở tự nhiên, do thay đổi về quyền sử dụng đất, do thay đổi về nghĩa vụ tài chính

 

09

Đăng ký quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân

 

10

Đăng ký cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân

 

11

Đăng ký quyền sử dụng đất do thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân

 

12

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không hình thành pháp nhân mới của các hộ gia đình, cá nhân

 

13

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bản đấu giá quyền sử dụng đất

 

14

Đăng ký, xóa đăng ký thuế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của các hộ gia đình, cá nhân

 

15

Đăng ký nhận tài sản gắn liền với đất do mua bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho, góp vốn

 

16

Xóa đăng ký cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân

 

17

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

 


 

Lời chào mừng
Bản đồ huyện Phù Mỹ
THÔNG BÁO
PHÙ MỸ QUA ẢNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay1,487
  • Tháng hiện tại1,487
  • Tổng lượt truy cập3,721,532
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây